KC Den Haag

Sinds 1997 geef ik Contrabas les aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Je kunt bij mij hoofdvak contrabas klassiek bachelor en master studeren. Ik ben ook verantwoordelijk voor de orkestpartijen studie en ben nauw betrokken bij het Master Orkest van onze unieke Orkest Master opleiding.

De Orkest Master

Het Koninklijk Conservatorium en het Residentie Orkest geven gezamenlijk invulling aan een tweejarige studierichting Orkest Master. Deze masterspecialisatie komt voort uit een lang gekoesterde wens om de aansluiting van de conservatoriumopleiding op de beroepspraktijk van het symfonieorkest te verbeteren en indien mogelijk toptalent voor de toekomst aan het orkest te verbinden. De samenwerking tot dusver beperkte zich tot studenten die middels een stage meer ervaring krijgen in het orkestspel, en dat proces was voor verbetering vatbaar.

De werving voor de Orkest Master is internationaal, al hopen beide instellingen nadrukkelijk dat ook Nederlands talent zich aanmeldt. Beoordeling vindt plaats door een auditiecommissie waarin zowel het Residentie Orkest als het Koninklijk Conservatorium vertegenwoordigd is. De lat ligt hoog. Alleen studenten die in staat geacht worden volwaardig mee te draaien in een concertprogramma van het Residentie Orkest en daarbij beschouwd kunnen worden als jonge collega’s van de orkestmusici, krijgen toegang tot deze master.

Om de concurrentie met topopleidingen in het buitenland (die dit soort opleidingen zonder verplichting van collegegeld aanbieden) aan te kunnen gaan, wordt een beurs ter hoogte van het collegegeld beschikbaar gesteld. In ruil voor deze studiebeurs versterken deze masterstudenten het orkest in een aantal specifiek daarvoor geselecteerde producties. In eerste instantie slechts als aanvulling op de bestaande bezetting, maar in een later stadium wellicht ook als regulier remplaçant. Voor de duur van hun master zijn deze studenten hiervoor ‘vrij inzetbaar’. Dit aspect is uniek ten opzichte van alle andere vormen van samenwerking die we al tussen conservatoria en orkesten hebben.

 


 www.snaarcontact.nl Jean-Paul Everts © 2011 